Belastingrente voorkomen

Belastingrente voorkomen

Vanaf 1 januari 2024 is het systeem voor de belastingrente veranderd.
De belastingrente voor de vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting en andere belastingen, stijgt flink.

De rentepercentages worden voortaan eenmaal per jaar vastgesteld, gebaseerd op de laatste gepubliceerde ECB-rente van 31 oktober van dat jaar. De rentes treden dan per 1 januari van het daaropvolgende jaar in werking.

Belastingrente inkomstenbelasting
1. Wanneer vóór 1 mei de aangifte inkomstenbelasting is ingediend, hoeft er geen belastingrente betaald te worden. 
2. Ontvangt de Belastingdienst op of na 1 mei de aangifte inkomstenbelasting, of moet bij op opleggen van de aangifte afgeweken worden, dan moet er rente betaald worden over de belasting die betaald moet worden. De belastingrenteperiode begint vanaf 1 juli volgend op het jaar waarover je aangifte doet en eindigt 6 weken na de datum op de aanslag. Dit geldt ook als er moet worden afgeweken van een aangifte die voor 1 mei is ingediend.
3. Ontvangt de Belastingdienst op of na 1 mei de aangifte inkomstenbelasting, en hoeft er niet afgeweken te worden van de aangifte, dan berekent de Belastingdienst vanaf 1 juli volgend op het jaar waarover de aangifte gaat belastingrente. Dit is tot maximaal 19 weken na ontvangst van de aangifte. De berekening van de belastingrente eindigt in elk geval 6 weken na de datum op de aanslag, als dat een kortere periode is dan de genoemde 19 weken. Dit geldt ook al er uitstel van het doen van aangifte is aangevraagd.

Het belastingrentepercentage voor de aangifte inkomstenbelasting is per 1 januari 2024 vastgesteld op 7,5%.

Omdat wij niet voor alle klanten voor 1 mei de aangifte inkomstenbelasting in kunnen dienen, is het van belang om na te gaan of je verwacht nog op de aanslag te moeten bijbetalen. Wanneer je verwacht dat er nog een bedrag aan belasting betaald moet worden, dan is het verstandig om alsnog een (aanvullende) voorlopige aanslag inkomstenbelasting over 2023 aan te vragen zodat het bedrag wat eventueel als rente betaald moet worden, wordt verlaagd of vervalt.

Belastingrente vennootschapsbelasting
1. Je betaalt wel belastingrente als de aanslag op of na 1 juli volgend op het belastingjaar wordt opgelegd. Er moet dan belastingrente betaald worden over de belasting die verschuldigd is. De belastingrente wordt berekend over de periode van 1 juli volgend op het belastingjaar tot 6 weken na de datum op de aanslag.
2. Je betaalt geen belastingrente als de aangifte vóór 1 juni volgend op het belastjaar is ingediend en de Belastingdienst de aangifte ongewijzigd overneemt. 

Het belastingrentepercentage voor de aangifte vennootschapsbelasting is per 1 januari 2024 vastgesteld op 10%.

Omdat wij niet voor alle klanten voor 1 juni de aangifte vennootschapsbelasting kunnen indienen, is het van belang om na te gaan of je verwacht nog op de aanslag te moeten bijbetalen. Wanneer u verwacht dat er nog een bedrag aan belasting betaald moet worden, dan is het verstandig om alsnog een (aanvullende) voorlopige aanslag vennootschapsbelasting over 2023 aan te vragen zodat het bedrag wat eventueel als rente betaald moet worden, wordt verlaagd of vervalt. Deze (aanvullende) voorlopige aanslag dient echter wel voor 1 mei te zijn aangevraagd. 

Indien je wilt dat wij een (aanvullende) voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting voor je aanvragen over 2023, wil je dan contact met ons opnemen? 
De kosten voor het aanvragen van een voorlopige aanslag zijn € 45,38 inclusief btw.

Bron:| 18-01-2024

Deel dit bericht