Corona: Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

De regeling is bedoeld voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, die in financiële problemen komen door de Coronacrisis.

Met deze regeling kunnen zelfstandige ondernemers maximaal € 1.503,31 netto per maand ontvangen. De regeling is gebaseerd op de al bestaande Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen), maar wordt sneller behandeld. De Tozo heeft soepele voorwaarden vanwege de bijzondere situatie waarin we nu zitten.

Er zijn 2 vormen van ondersteuning mogelijk:

 • Maximaal 3 maanden inkomensondersteuning tot aan het sociaal minimum.
 • Er kan een lening voor bedrijfskapitaal worden aangevraagd.

De tijdelijke regeling houdt het volgende in:

 • De toets op levensvatbaarheid wordt niet toegepast, waardoor een snelle behandeling mogelijk is.
 • Binnen 4 weken wordt voor een periode van maximaal 3 maanden inkomensondersteuning voor levensonderhoud verstrekt. Daarbij kan er met een voorschot worden gewerkt.
 • De hoogte van de inkomensondersteuning is afhankelijk van het inkomen en de huishoudsituatie.
 • De versnelde procedure geldt ook voor het aanvragen van een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.517,-.
 • De inkomensondersteuning voor levensonderhoud hoeft later niet terugbetaald te worden. Er is bij deze regeling ook geen sprake van een vermogens- of partnertoets.
 • Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal wordt de mogelijkheid tot uitstel van de aflossingsverplichtingen opgenomen.
 • Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal geldt een lager rentepercentage dan bij de normale Bbz.

De Tozo geldt vooralsnog voor 3 maanden, tot en met 1 juni 2020 en wordt uitgevoerd door de gemeente waar je woont. De regeling werkt terug tot 1 maart 2020.

De voorwaarden voor de Tozo

De extra tijdelijke ondersteuning is voor zelfstandige ondernemers die in financiële problemen komen door de Coronacrisis. Het kabinet verzoekt ondernemers om zich alleen in die situatie te melden. Voor de tijdelijke regeling moet de woonplaats in Nederland zijn. Er zijn nog een aantal meer specifiek geldende eisen:

 • Gevestigde zelfstandigen, vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd.
 • Woonachtig en rechtmatig verblijvend in Nederland.
 • Nederlander of daarmee gelijkgesteld.
 • Het bedrijf of zelfstandig beroep wordt in Nederland uitgeoefend.
 • Voldoet aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.
 • Is voor 1 januari 2020 gestart met de onderneming en voldoet aan het urencriterium, dat wil zeggen minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep. Ondernemers die gestart zijn na 1 januari 2020 en geen inkomen hebben, of onder de bijstandsnorm, kunnen een beroep doen op reguliere bijstand.
 • Woonachtig in de gemeente, waar aanvullende inkomensondersteuning wordt aangevraagd.

De regeling is nog niet van kracht. De gemeenten kunnen hierover nog niet beschikken. Wel kunnen zij aanvragen in behandeling nemen. Gemeenten die zzp’ers alvast willen ondersteunen in afwachting van de nieuwe regeling, kunnen dit doen door alvast een voorschot te betalen.

Deel dit bericht

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *