Corona: NOW 3.0 per 1 oktober 2020

De verlenging van de tegemoetkoming in de loonkosten betreft 3 keer een periode van 3 maanden. De grens van het minimale omzetverlies gaat naar verloop van tijd omhoog, en de tegemoetkoming omlaag.

Maximale compensatie

Periode 1: 1 oktober t/m 31 december 2020. Het maximale omzetverlies in deze periode moet minimaal 20% zijn en daartegenover staat een maximale compensatie van 80%.

Periode 2: 1 januari t/m 31 maart 2021. Het maximale omzetverlies in deze periode moet minimaal 30% zijn en daartegenover staat een maximale compensatie van 70%.

Periode 3: 1 april t/m 30 juni 2021. Het maximale omzetverlies in deze periode moet minimaal 40% zijn en daartegenover staat een maximale compensatie van 60%.

Gevolgen NOW 3.0

De gevolgen van de NOW 3.0 voor de loonsomdaling, ontslagboetes, scholing en de uitkering van dividend en bonusuitkering zijn:

– Werkgevers mogen hun loonsom gedeeltelijk verlagen, zonder dat dit gevolgen heeft voor de tegemoetkoming op grond van de NOW 3.0. In periode 1 mag de loonsom 10% dalen, in periode 2 mag dit 15% zijn en in periode 3 geldt 20%.

– Ondernemers worden niet meer gekort op hun NOW-subsidie als sprake is van ontslag om bedrijfseconomische redenen.

– De verplichting voor werkgevers die NOW aanvragen om hun medewerkers te stimuleren om een scholing te doen, blijft bestaan.

– Het verbod op uitkeren van dividend en bonusuitkeringen blijft ook bestaan.

Het kabinet streeft ernaar om de aanvraag voor de NOW 3.0 op 16 november 2020 te laten starten. Vanaf dat moment kan dan een aanvraag voor periode 1 worden ingediend.

Deel dit bericht

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin