Corona: NOW 3.0 per 1 oktober 2020

De verlenging van de tegemoetkoming in de loonkosten betreft 3 keer een periode van 3 maanden. De grens van het minimale omzetverlies gaat naar verloop van tijd omhoog, en de tegemoetkoming omlaag.

Maximale compensatie

Periode 1: 1 oktober t/m 31 december 2020. Het maximale omzetverlies in deze periode moet minimaal 20% zijn en daartegenover staat een maximale compensatie van 80%.

Periode 2: 1 januari t/m 31 maart 2021. Het maximale omzetverlies in deze periode moet minimaal 30% zijn en daartegenover staat een maximale compensatie van 70%.

Periode 3: 1 april t/m 30 juni 2021. Het maximale omzetverlies in deze periode moet minimaal 40% zijn en daartegenover staat een maximale compensatie van 60%.

Gevolgen NOW 3.0

De gevolgen van de NOW 3.0 voor de loonsomdaling, ontslagboetes, scholing en de uitkering van dividend en bonusuitkering zijn:

– Werkgevers mogen hun loonsom gedeeltelijk verlagen, zonder dat dit gevolgen heeft voor de tegemoetkoming op grond van de NOW 3.0. In periode 1 mag de loonsom 10% dalen, in periode 2 mag dit 15% zijn en in periode 3 geldt 20%.

– Ondernemers worden niet meer gekort op hun NOW-subsidie als sprake is van ontslag om bedrijfseconomische redenen.

– De verplichting voor werkgevers die NOW aanvragen om hun medewerkers te stimuleren om een scholing te doen, blijft bestaan.

– Het verbod op uitkeren van dividend en bonusuitkeringen blijft ook bestaan.

Periodes dat je NOW 3.0 kunt aanvragen

– Periode 1: Tussen 16 november 2020 en 27 december 2020

– Periode 2: Tussen 15 februari 2021 en 14 maart 2021

– Periode 3: Er wordt gestreefd naar een aanvraagperiode tussen 17 mei 2021 en 13 juni 2021

 

Deel dit bericht

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin