Corona: Tozo 1 wordt Tozo 2 per 1 juni

Op 1 juni gaat het tweede noodsteunpakket voor ondernemers in. De tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO) wordt, met aangepaste voorwaarden met 3 maanden verlengd tot eind augustus. De verlengde regeling heet Tozo 2. Met de verlenging kunnen ondernemers die nu een uitkering levensonderhoud krijgen en aan de voorwaarden van Tozo 2 voldoen, t/m augustus een Tozo-uitkering ontvangen. De Tozo 2 staat ook open voor nieuwe aanvragen.

De voorwaarden van Tozo 1 en 2 zijn grotendeels hetzelfde. Het belangrijkste verschil is dat bij Tozo 2 het inkomen van de partner wel meetelt voor het vaststellen van de hoogte van de uitkering. Bij Tozo 1 gold deze partnertoets niet. De partnerinkomenstoets wordt uitgevoerd als je de aanvullende uitkering levensonderhoud aanvragen. Als het huishoudinkomen boven het sociaal minimum komt, heb je geen recht op deze regeling.

Ook de lening voor bedrijfskapitaal binnen de Tozo wordt verlengd. Het maximaal te lenen bedrag binnen de Tozo is € 10.157,-. Tozo 2 geldt voor de maanden juni, juli en augustus en loopt op 31 augustus af. Aanvragen kan per 1 juni via de gemeente waar je woont. De startdatum voor de aanvraag kan per gemeente verschillen.

Deel dit bericht

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin