Corona: Vakantiedagen werknemer

De vakantie van een werknemer kan niet doorgaan als gevolg van het coronavirus. Hoe zit het dan met de vakantiedagen en het doorbetalen van loon.

Moet ik loon doorbetalen aan een werknemer die in quarantaine zit?

  • Ja, als de werknemers heeft gereisd voor werk. Omdat de werknemer aan besmettingsgevaar is blootgesteld gedurende zijn werkzaamheden, komt dit risico niet voor rekening van de werknemer. Van de werknemer kan wel gevraagd worden om vanaf zijn quarantaineadres vervangende werkzaamheden op te pakken.
  • Misschien, als de werknemer heeft gereisd voor vakantie. Dit is afhankelijk van de omstandigheden van de situatie. Een van de omstandigheden die zullen meewegen, is het risico dat de werknemer heeft genomen om naar het desbetreffende land te reizen. Hoe groter het risico is, hoe groter de kans is dat de werkgever het salaris mogelijk niet hoeft door te betalen. Ook hier geldt dat van de werknemer wel gevraagd kan worden om vervangende werkzaamheden op te pakken vanaf zijn quarantaineadres.

Hoe zit het met de vakantiedagen van mijn werknemer als de vakantie niet doorgaat?

De vakantiedagen van een geplande vakantie blijven in principe gewoon staan. De werkgever kan de werknemer wel vragen werkzaamheden te verrichten als de werknemer dat wil, maar als er geen werk is, kan de werkgever de werknemer vragen de vakantiedagen te laten staan.

Mag de werkgever de werknemer verplichten vakantie op te nemen?

De werkgever mag de werknemer niet verplichten de vakantiedagen op te nemen.

Heeft een werknemer die vast zit op een vakantieadres recht op doorbetaling van loon?

  • Ja, sinds 1 januari 2020 geldt; geen arbeid, wel loon. Dat betekent dat de werkgever het salaris van de werknemer moet doorbetalen.
  • Nee, de werkgever mag de salarisbetaling stopzetten als het niet kunnen verrichten van arbeid door de schuld van de werknemer komt.

Moet de werkgever de werknemer doorbetalen als de werknemer bewust naar een risicogebied afreist?

Het hoeft niet direct voor rekening te komen van de werknemer. De werknemer reist niet naar het risicogebied met de intentie om daarna niet meer terug te keren of besmet te raken. Als er een negatief reisadvies wordt afgegeven, kan het anders zijn.

Mag de werkgever een werknemer verbieden om op vakantie te gaan naar gebieden die met het Coronavirus besmet zijn?

Bij een negatief reisadvies van het ministerie van Buitenlandse zaken, mag de werkgever van de werknemer verwachten dat de reis niet privé wordt gemaakt. De werkgever mag in uitzonderlijke situaties de vakantie van de werknemer intrekken. Wanneer de kans bestaat dat de werknemer besmet raakt en bij terugkomst het hele bedrijf zou kunnen besmetten, heeft de werkgever een voldoende zwaarwegend bedrijfsbelang om te verwachten dat de werknemer niet op vakantie gaat.

Deel dit bericht

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin