BREXIT, DEAL OR NO DEAL

Wat zijn de btw gevolgen na de Brexit?

Levering van goederen aan afnemers in het Verenigd Koninkrijk.

Na de Brexit wordt bij verkoop van goederen van een Nederlandse ondernemer aan een ondernemer in het Verenigd Koninkrijk  niet langer meer gesproken over een intracommunautaire levering maar een export uit Nederland.  Dit houdt in dat de uitvoer van goederen belast wordt tegen het nultarief. Dit tarief is van toepassing voor zowel ondernemers als voor particulieren. Wel zal dan moeten blijken uit de boeken en bescheiden dat de goederen de EU hebben verlaten. (Denk hierbij aan facturen op naam van de buitenlandse afnemers, betalingen uit het buitenland, vrachtbrieven etc.)

Indien de goederen worden opgehaald door de EU-gevestigde afnemer is het in beginsel een binnenlandse levering. Bij u als leverancier ligt de bewijslast dat de goederen de EU hebben verlaten.

Levering van goederen aan afnemers in Nederland door ondernemers uit het Verenigd Koninkrijk.

Na de Brexit maakt het Verenigd Koninkrijk geen onderdeel meer uit van de Europose Unie. Hierdoor wordt de inkoop van goederen vanaf dat moment geen intracommunautaire verweving meer, maar is er sprake van invoer van goederen. Dit betekent dat de btw geheven wordt op het moment van invoer van de goederen. Deze door de afnemers te betalen btw kan wel via de reguliere btw-aangifte worden verrekend. De btw wordt op het moment van invoer berekend over de douanewaarde. Het geldende btw tarief is gelijk aan de geldende tarieven voor de binnenlandse leveringen. Bij het aangeven van invoer moet u beschikken over een geldig EORI-nummer.

Echter: Indien u beschikt over een artikel 23-vergunning bestaat er een mogelijkheid om de heffing van invoer btw te verleggen naar de aangifte. Hiermee kunt u een liquiditeitsvoordeel behalen. De btw hoeft dan niet eerst te worden betaald om later te worden teruggevraagd. U kunt dan in de aangifte de btw vermelden als verschuldigd (rubriek 4a) en in dezelfde aangifte in aftrek brengen (rubriek 5b).

EORI-nummer.

Het EORI-nummer is een identificatienummer die u nodig heeft als u zaken doet over de grens. Het nummer zorgt ervoor dat gegevens sneller worden uitgewisseld in de EU. Het EORI-nummer kunt u aanvragen middels het aanvraagformulier op de site van de Belastingdienst. Maar indien u aangifte in Nederland doet kunt u het EORI-nummer zelf samenstellen. Het nummer begint altijd met NL gevolgd door uw RSIN, indien uw RSIN minder dan 9 cijfers heeft vult u dit voor uw RSIN aan met nullen totdat u 9 cijfers heeft. Indien u aangifte in het buitenland doet moet u altijd het EORI-nummer aanvragen.

Artikel 23-vergunning.

Wanneer u een artikel 23-vergunning aanvraagt hoeft u bij de Douane geen btw te betalen. In plaats daarvan kunt u de btw aangeven in uw btw-aangifte. Er gelden echter een aantal voorwaarden om een artikel 23-vergunning te kunnen ontvangen:

  • U woont als ondernemer in Nederland of bent daar gevestigd.
  • U doet geen jaaraangifte.
  • U importeert regelmatig goederen uit niet-EU-landen.
  • U voert een aparte administratie waaruit eenvoudig blijkt hoeveel btw u bij import moet betalen.

De artikel 23-vergunning dient schriftelijk aangevraagd te worden bij uw belastingkantoor.

Deel dit bericht

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *